MPSZOK

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych


ul. Grunwaldzka 42 w Kędzierzynie

UWAGA!!

PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Odbieramy odpady selektywnie zebrane:


  •  odpady surowcowe tzw. "SUCHE"
  • szkło opakowaniowe
  • odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • zużyte opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm
  • zużyty sprzęt RTV /AGD

Usługi Komunalne Spółka z o.o.
Kędzierzyn-Koźle
e-mail: ukom@ukom.pl 
BIP spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. Strona miasta - Kędzierzyn-Koźle